Kalsang Gyatso
Prisoner
Tashi Damdul
Prisoner
Tsering Choephel
Prisoner
Tenzin Namgyal
Prisoner
Tsegyam
Prisoner
Tsering Norbu
Prisoner
Choephel
Prisoner
Gyakyab
Prisoner
Lodoe palden
Prisoner
Lodoe Gyatso
Prisoner
Tashi Choeying
Prisoner
Choechok
Prisoner
Lobsang Lhundup
Prisoner
Karma
Prisoner
Jinpa Gyatso
Prisoner
Lobsang Sangye
Prisoner
Woechung Gyatso
Prisoner
Lhamo Dolkar
Prisoner
Khenrab
Prisoner
Jangchup Ngodup
Prisoner
Rinchen Namdol
Prisoner
Tsultrim Gonpo
Prisoner
Dhongye
Prisoner
Sogru Abhu
Prisoner
Namsey
Prisoner
Pema Gyatso
Prisoner
Monlam Kyi
Prisoner
Tenzin Choephel
Prisoner
Jampa
Prisoner
Phuntsok
Prisoner

30 of 5107 documents